شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس (کارگزار رسمی گمرک ایران)

اجرای کلیه امور مربوط به ترخیص کالا، واردات، صادرات، ترانزیت، تخلیه و بارگیری کالاهای فله و کانتینری


شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی


دانلود و دریافت فایل pdf آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از وب سایت مارینا پیمان خلیج پارس

برای دانلود فایل pdf آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، اینجا کلیک کنید.


برخی از مقررات امور گمرکی

ماده 219 - گمرک می تواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده است، پته عبور صادر نماید.

ماده 220 - گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند. در صورتی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تا انقضای مهلت مقرر یا تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره 1 - وجه سپرده هایی که برای ترخیص کالا اخذ می شود پس از انقضای مهلت موضوع این ماده با صدور قبض به درآمد های مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی قابل استرداد خواهد یود. مبدا مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گردیده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

تبصره 2 - استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای نعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارائه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می باشد.

ماده 221 - گمرک های اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده 160 قانون را کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعلام گردیده است، واریز نمایند.


برای دانلود فایل pdf آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، اینجا کلیک کنید.تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس می باشد.