شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس (کارگزار رسمی گمرک ایران)

اجرای کلیه امور مربوط به ترخیص کالا، واردات، صادرات، ترانزیت، تخلیه و بارگیری کالاهای فله و کانتینری


شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس

اصطلاحات گمرکی (1)


در این مطلب کوتاه مروری داریم بر اصطلاحات گمرکی که در دایره المعارف گمرک و تجارت مارینا پیمان خلیج پارس تهیه شده است. (بخش اول)
گمرک : گمرک سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای سیاست های اقتصادی دولت در بازرگانی خارجی کشور را عهده دار است و مأموریت آن وصول حقوق ورودی، اجرای مقررات صادرات و واردات و ترانزیت کالا و ترخیص کالا است.

حقوق پایه گمرکی : به مجموع حقوق گمرکی و عوارض تجمیع شده میگویند که گمرک بنا به قانون (تصویب مجلس) از واردات کالا دریافت میکند. حقوق پایه کلیه کالاها بدون استثناء 4% ارزش ورودی آنهاست.


حقوق ورودی یا تعرفه گمرکی : به مجموع حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانی گویند.4 درصد ارزش گمركی كالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است كه طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزيران تعیین می شود و در قالب يک نرخ برای هر رديف تعرفه در جداول ضمیمه آيین نامه اجرايی قانون مقررات صادرات و واردات درج ميگردد.


تشریفات گمرکی : کلیه عملیاتی که باید توسط اشخاص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا یک کالا صادر و یا وارد گردد.


هزینه های گمرکی : شامل انبارداری، تخلیه و بارگیری، هزینه تعیین تعرفه و آزمایشگاه، خدمات فوق العاده، مراقبت و بدرقه می باشد.


ترانزیت خارجی : انتقال کالای خارجی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در همان قلمرو گمرکی به منظور خروج کالا از آن قلمرو.


ترانزیت داخلی : صاحب کالا می تواند با در خواست از گمرک مرزی کالای خود را به گمرک دیگر در همان قلمرو گمرکی، جهت انجام تشریفات گمرکی انتقال دهد.


ترانزیت اداری : طبق تشخیص مسئولین گمرک، کالا برای انجام تشریفات گمرکی به گمرکی دیگر در همان قلمرو گمرکی منتقل میشود.


ترخیص گمرکی : به معنی خارج شدن کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی است.


اظهارنامه گمرکی : ذکر مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک را میگویند.


بارنامه سراسری : بر اساس این بارنامه کالا از کشور فروشنده تا مقصد نهایی توسط چند وسیله نقلیه حمل میگردد مثلا ا کشتی، کامیون، قطار و هواپیما که حداقل یکی از وسایل حمل باید دریایی باشد.

بارنامه مستقیم : بر اساس این بارنامه کالا بدون تغییر وسیله حمل از مبدأ تا مقصد حمل می شود.


بارنامه چارتر : برای محموله هایی صادر می شود که کشتی اجاره ای و دربست می باشد. حمل محموله تحت این بارنامه تابع قرارداد چارتر می باشد. نکته این که این بارنامه در اعتبارات اسنادی مورد قبول بانک نبوده مگر خلاف آن شرط شده باشد.


بارنامه بی قید و شرط : بارنامه ای که بر روی آن یادداشت یا عبارتی مبنی برمعیوب بودن کالا یا بسته بندی آن درج نشده باشد.


زمان مجاز : حداکثر زمانی است که اجاره کننده کشتی بر اساس قرارداد می تواند از آن برای تخلیه و بارگیری بدون پرداخت مبلغ اضافی استفاده نماید.


بارنامه حمل مرکب فیاتا : این بارنامه یک سند حمل مرکب است که به وسیله فیاتا برای عاملین حمل و نقل بینالمللی (فورواردرها) تنظیم شده است.


دیسپاچ : پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر.


دموراژ : هزینه معطلی کشتی (نقطه مقابل دیسپاچ است).


سور شارژ : اضافاتی که به کرایه تعلق میگیرد.


کوتاژ : دفتری است که کلیه مشخصات و اطلاعات کالا از روی اظهارنامه در آن درج می گردد، همچنین مراحل ارزیابی و نام ارزیابان. شماره دفتر کوتاژ روی اظهارنامه، پروانه، قبوض درآمد، سپرده و... درج میگردد. در واقع سیستم بایگانی اظهارنامه های گمرکی، بر مبنای شماره کوتاژ می باشد.


کابوتاژ : عبارتست از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر، در یک قلمرو گمرکی، از راه دریا یا رودخانه های مرزی 


پیمان نامه ارزی : فرمی است كه صادركننده، هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهای مجاز با اطلاع گمرک به بانك تسلیم ميكند. براي خروج موقت نیز پیمان نامه موقت صادر ميشود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر،آن را صادرات محسوب كرده و انجام تعهد را مورد پیگرد قرار ميدهند.


اعلامیه ارز : سندی است بانکی كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالی آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان می دهد.


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس می باشد.